Archives Červen 2022

Jak získat hypotéku po insolvenci?

V posledních letech roste počet lidí, kteří zvolí osobní bankrot, aby se mohli osvobodit od dluhů a začít s čistým štítem. Po letech, kdy jste museli vyžít z minimální mzdy a zbytek odváděli státu na splátku svých dluhů, si určitě chcete dopřát něco, co jste předtím nemohli. Jako například hypotéku na své vlastní bydlení.

Ale bohužel, skončením insolvence neznamená, že začínáte s čistým štítem. Po skončení insolvence je vaše jméno vedeno ještě pět let v tzv. insolvenčním rejstříku. Do toho jste uvedeni prakticky i hned po podání návrhu na insolvenci. Dřívější vymazání není nijak možné.

peníze

Jedna z podmínek hypotéky je, že vaše jméno nebude v tomto insolvenčním rejstříku figurovat. Pokud ano, pro banku se stáváte potencionálně nespolehlivým klientem, který by měl do budoucna problémy se splácením hypotečního úvěru. Předpokládá se, že během pěti let, kdy zůstane v rejstříku, a nebude již platit žádné dluhy, si bude moci vytvořit finanční rezervu, která mu s financováním úvěru pomůže.

Můžete se samozřejmě pokusit dát si žádost i získání hypotéky, ale banka vám ho s největší pravděpodobností zamítne. Hraje zde roli i čas, kolik vám ještě zbývá do výmazu z rejstříku. Pokud jste třeba měsíc, dva po skončení insolvence, nejspíš nemá ani cenu si žádost podávat. Pokud je to více jak čtyři roky, naděje je přece jen o něco větší.

hypotéka

Pokud však disponujete třeba nemovitostí, kterou byste mohli ručit za svůj hypoteční úvěr, je pro vás možnost získat hypotéku po insolvenci. Zkuste se obránit na nebankovní společnost. Ti většinou do podrobna neprověřují registry dlužníků či insolvenční rejstříky. Většinou stačí mít k dispozici nemovitost, vaší nebo něčí jinou, kterou byste mohli za svůj hypoteční úvěr ručit. Pak můžete hypotéku dostat velmi brzy po skončení insolvence. Možná to pro vás nepředstavuje ideální možnost a raději byste chtěli hypoteční úvěr od banky. Pravdou ale je, že v čase po skončení insolvence, nemáte moc na výběr. Zvažte tedy všechna pro a proti, případně se obraťte pro radu na hypotečního poradce.

Je vhodným místem pro fotovoltaické elektrárny Brno a okolí?

V dnešní době prudkého zdražování energií je jasné, že se lidé snaží najít co nejlevnější variantu. Jednou z těch, nad kterou mnoho lidí uvažuje, jsou i solární elektrárny. Ty mají totiž tu výhodu, že u nich se za výrobu elektřiny neplatí. Navíc je zde také fakt, že při její výrobě nevznikají žádné emise, které by znečišťovaly životní prostředí. Proč ji tedy nenajdeme solární panely prakticky všude, když má takové výhody? Jednoduše proto, že její výkon značně závisí na vnějších podmínkách. A ty rozhodně nejsou všude stejné. To platí i v rámci naší republiky.

Je tedy jasné, že je vhodné ji umístit v oblastech s největším průměrný počtem slunečných dnů. Těch však u nás není příliš mnoho. Patří mezi ně například oblasti Polabí a jižní Moravy. To však přináší otázku, jak je tomu v případě velkých měst. I ta totiž v takovýchto oblastech najdeme.

střecha domu s fotovoltaickými panely

Můžeme se tedy ptát, zda je vhodným místem pro fotovoltaické elektrárny Brno Sunus, největší město, které najdeme ve výše zmíněných oblastech. Koneckonců, město má poněkud jiné podmínky než například vesnice a s tím je potřeba počítat. Jak je tomu tedy v případě Brna? Zde je nutné si uvědomit, že pro to, abychom ze solární elektrárny dostali stoprocentní výkon, je nezbytné, aby na panely svítilo Slunce, pokud možno po celý den. To však může být především v centru města, plném vysokých budov problém.

venkovní fotovoltaická elektrárna

Nesmíme totiž zapomenout, že například kostely či moderní velké kancelářské budovy často zastiňují ostatní domy. I to je důvod, proč je zde fotovoltaika vhodná pouze na několika málo budovách. Proto nejsou jejich domácí typy, které najdeme na střechách budov, příliš vhodné.

Zde je na místě se zeptat, zda tedy mohou být zásobovány velkými fotovoltaickými elektrárnami, které často vídáme namísto polí. A pravdou je, že ano. Avšak v tomto případě se za její odběr bude muset platit, nejde tedy ani zdaleka to tak levné či dokonce ekologické řešení. Avšak v těchto podmínkách lidé jinou možnost nemají.