Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.4 Relační operace

Porovnávací operátory porovnávají vztahy mezi číselnými hodnotami, jako je rovnost. Jsou zapisovány pomocí relačních operátorů.

Všechny porovnávací operátory Octave vrací hodnotu 1 pokud je výsledek porovnání pravdivý a 0 pokud ne. Pro maticové hodnoty pracují na principu

[1, 2; 3, 4] == [1, 3; 2, 4]
   => 1 0
         0 1


Pokud je operand skalární a ostatní jsou matice, skalár je porovnáván s každým prvkem matice a výsledek je stejného rozměru jako matice.

x < y
Pravda, pokud je x menší než y.

x <= y
Pravda, jestli je x menší nebo rovno y.

x == y
Pravda pokud je x rovno y.

x >= y
Pravda pokud je x větší nebo rovno y.

x > y
Pravda pokud je x větší než y.

x != y
x ~= y
x <> y
Pravda pokud není x rovno y.

 < 9.3 Aritmetické operace < > 9.5 Logické výrazy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...