Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy

22. Teorie řízení

  22.1 Strukt.pro tvorbu syst.
    Běžně používané proměnné
    Proměnná formátu TF
    Proměnná formátu ZP
    Proměnná formátu SS
  22.2 Fce pro vytv. systémů
  22.3 Fce pro zobraz. systému


22.1 Struktury pro tvorbu systému

OCST ukládá veškeré dynamické systémy do jediného formátu datové struktury, který může reprezentovat spojitý systém, diskrétní systém nebo hybridní systém. A může také reprezentovat čistě spojitý/diskrétní systém buď přes přenosovou funkci nebo pomocí definice na základě nul a pólů.

Ke strukturám Octave se přistupuje skoro stejně jako by byly použity v jazyce C. Pro úplnost - pro použití datových struktur pro OCST je doporučováno k těmto systémovým strukturám přistupovat pomocí m-filů.

Funkce: sysrepdemo
Tutoriál pro použití funkcí systémových datových struktur.

 < 22. Teorie regulace < > 22.1.1 Běžně používané proměnné > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...