Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy

22. Teorie řízení

  22.1 Strukt.pro tvorbu syst.
    Běžně používané proměnné
    Proměnná formátu TF
    Proměnná formátu ZP
    Proměnná formátu SS
  22.2 Fce pro vytv. systémů
  22.3 Fce pro zobraz. systému


22.1.1 Běžně používané proměnné

Prvky datové struktury běžné k veškerým reprezentacím systému jsou sepsány níže. Příklady inicializace a použití datových struktur systému jsou uvedeny v sekcích nápovědy DEMOcontrolu.

n
nz
Respektivní číslo spojitého a diskrétního stavu systému (skalár)

inname
outname
seznam jmen systémových vstupů, výstupů a signálů (seznam řetězců)

sys
vektor stavu systému (vektor)
Teto vektor indikuje jaká reprezentace byla použita k inicializaci systémové datové struktury.

Hodnota prvního prvku vektoru indikuje typ primárního systému.

0
pro tf formu (realizovanou pomocí tf2sys nebo fir2sys)

1
pro zp formu (realizovanou pomocí zp2sys)

2
pro ss formu (realizovanou pomocí ss2sys)

Následující tři prvky jsou boolean značky, které indikují, jestli tf, zp nebo ss jsou aktuální (jestli je bezpečné použít proměnné přiřazené s těmito reprezentacemi).

tsam
Diskrétní perioda časování (nezáporný skalár). tsam je nastaven 0 pro spojité časové systémy.

yd
Diskrétní časový výstup - seznam (vektor) Indikuje, který výstup je v čase diskrétní (např. produkovaná D/A převodníkem) a který je spojitý v čase. yd(ii) = 0 pokud výstup ii je spojitý, = 1 pokud je diskrétní.

Zbývající proměnné systémové datové struktury pouze ukazují, jestli odpovídající zadání sys vektoru je true (=1).

 < 22.1 Struktury pro tvorbu systému < > 22.1.2 Proměnná formátu TF > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...