Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  2. Práce s programem

  2.1 Jak Octave hlásí errory
  2.2 Komentáře ve funkcích

  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

2.1 Jak Octave hlásí errory

Octave hlásí dva druhy chyb pro neplatné programy.

"Rozebíraný" error se objeví, pokud Octave nerozumí něčemu, co jste napsali.
Například když se překlepnete - prohodíte slovosled.

functon y = f (x) y = x^2; endfunction

Octave ihned zareaguje hláškou:

Výpis Octave

Pro většinu rozebíraných chyb Octave používá symbolu ^ pro označení místa na řádku, kde nebyl schopen pochopit vstup. V našem případě vygeneruje chybovou hlášku, protože klíčové slovo function nebylo zadáno správně. Místo function f Octave viděl dvě po sobě jdoucí jména proměnných, které jsou neplatné v tomto kontextu. Jako místo chyby byla označena část u y, protože první jméno jako takové bylo akceptováno jako platný vstup.

Další třídou chyb jsou zprávy, které se objeví přímo během vykonávání příkazu - ve výpočetní době. Tyto chyby jsou nazývány n-časové chyby nebo někdy také výpočetní chyby, protože se objevují, když program právě běží nebo je počítán. Například pokud po opravení chyby v minulém příkladě definice funkce napíšete:

f ()

Octave ihned zareaguje hláškou:

Výpis Octave

Tato chybová hláška má několik částí a dává vám částečné informace k tomu, abyste byli schopni najít zdroj chyby. Zprávy jsou generovány z nejvnitřnějšího bodu, a představují cestu k výrazům a volaným funkcím.

Ve výše zmíněném příkladě první řádek indikuje, že proměnná pojmenovaná "x" byla nalezena jako nedefinovaná blízko řádku jedna a sloupce 24 nějaké funkce nebo výrazu. Pro chyby objevující se uvnitř funkcí, řádky jsou počítány od začátku souboru obsahující definice funkce. Pro chyby objevující se na nejvyšší úrovni číslo řádku indikuje číslo řádku vstupu, který je obvykle zobrazován na příkazovém řádku řetězcem.

Druhý a třetí řádek v příkladu indikuje, že chyba se objevila uvnitř přiřazení výrazu a poslední řádek chybové zprávy indikuje, že chyba se objevila uvnitř funkce f. Pokud ve funkci f byla volána další funkce, například g a seznam chyb bude zakončený ještě jedním řádkem:

error: called from 'g'

Tento seznam volání funkcí obvykle dělá docela snadnějším prohlížet cestu, kterou program prováděl, před tím než se chyba objevila a také k opravení této chyby.

 < 2. Práce s programem < > 2.2 Komentáře ve funkcích > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...