Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice

19. Kvadratura

  19.1 Funkce jedné proměnné
  19.2 Ortogonální rozložení

20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

19.1 Funkce jedné proměnné

Funkce: [v, ier, nfun, err] = quad (f, a, b, tol, sing)
Integruje nelineární funkci jedné proměnné pomoci Quadpacku. První argument je jméno funkce, handle funkce nebo inline funkce zavolaná k počítání hodnoty integrandu. Musí mít tvar

y = f (x)

kde y a x jsou skalární hodnoty.

Druhý a třetí argument jsou meze integrace ačkoli mohou být obě nekonečné.

Nepovinný argument tol je vektor, který udává požadovanou přesnost výsledku. První element vektoru je požadovaná absolutní tolerance, druhý prvek je požadovaná relativní tolerance.

Nepovinný argument sing je vektor hodnot, na kterých je integrál považován za singulární.

Výsledek integrace se vrací ve v a ier obsahuje celočíselný kód chyby (0 indikuje úspěšnou integraci). Hodnota nfun indikuje kolik výpočtů funkcí bylo potřeba a err obsahuje odhad chyby ve výsledku.

Můžete také použít funkci quad_option pro nastavení dalších parametrů pro quad.


Funkce: quad_options (opt, val)
Pokud je volána se dvěma argumenty, tak tato funkce povoluje nastavit možnosti parametrů pro funkci quad. Je-li dán 1 argument vrátí hodnotu odpovídající možnosti. Pokud není žádný argument, jména všech dostupných možností a jejich konkrétní hodnoty jsou vypsány.

Možnosti:

"absolute tolerance"
Absolutní tolerance - může být nulová pro čistě relativní test chyby.

"relative tolerance"
Nezáporná relativní tolerance. Pokud je absolutní tolerance nulová, relativní musí být větší nebo rovna max (50*eps, 0.5e-28).

 < 19. Kvadratura < > 19.2 Ortogonální rozložení > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...