Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi

16. Aritmetika

  16.1 Užitečné funkce
  16.2 Komplexní aritmetika
  16.3 Trigonometrie
  16.4 Součet a součin
  16.5 Speciální funkce
  16.6 Transformace souřadnic

16.7 Matematické konstanty

Zabudovaná konstanta: I
Zabudovaná konstanta: J
Zabudovaná konstanta: i
Zabudovaná konstanta: j
Imaginární jednotka, definovaná jako odmocnina mínus jedné (sqrt(-1)). Tyto zabudované proměnné se chovají jako funkce, takže jejich jméno můžete použít i k jiným účelům. Pokud je použijete jako proměnné a přiřadíte jim hodnotu a pak je smažete, opět nabývají svých předdefinovaných hodnot.

Zabudovaná konstanta: Inf
Zabudovaná konstanta: inf
Nekonečno. Je to výsledek operace 1/0 nebo operace, která vede k přetečení.

Zabudovaná konstanta: NaN
Zabudovaná konstanta: nan
Není číslo. Je to výsledek operace 0/0 nebo "inf-inf" nebo jakékoli jiné operace s NaN.

Zabudovaná konstanta: pi
Ludolfovo číslo.
Poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Interně se pi počítá jako 4.0 * atan (1.0).

Zabudovaná konstanta: e
Základ přirozeného logaritmu. Konstanta e odpovídá rovnici log (e) = 1.

Zabudovaná konstanta: eps
Strojová přesnost. Toto číslo většinou záleží na systému. Na strojích, které podporují 64bitovou IEEE aritmetiku s desetinou čárkou je eps přibližně 2.2204e-16.

Zabudovaná konstanta: realmax
Největší reprezentovatelné desetinné číslo. Aktuální hodnota závisí na systému. Na strojích, které podporují 64bitovou IEEE aritmetiku s desetinou čárkou je realmax přibližně 1.7977e+308

Zabudovaná konstanta: realmin
Nejmenší reprezentovatelné desetinné číslo. Aktuální hodnota závisí na systému. Na strojích, které podporují 64bitovou IEEE aritmetiku s desetinou čárkou je realmin přibližně 2.2251e-308

 < 16.6 Transformace souřadnic < > 17. Lineární algebra > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...