Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi

16. Aritmetika

  16.1 Užitečné funkce
  16.2 Komplexní aritmetika
  16.3 Trigonometrie
  16.4 Součet a součin
  16.5 Speciální funkce
  16.6 Transformace souřadnic
  16.7 Matematické konstanty

17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

16.6 Transformace souřadnic

Funkce: [theta, r] = cart2pol (x, y)
Funkce: [theta, r, z] = cart2pol (x, y, z)
Převádí kartézské souřadnice na polární. x, y (a z) musí být stejného tvaru. Theta udává úhel vztažený k ose x. r je vzdálenost od osy z (0, 0, z).

Funkce: [x, y] = pol2cart (theta, r)
Funkce: [x, y, z] = pol2cart (theta, r, z)
Převádí polární souřadnice na kartézské. Theta, r (a z) musí být stejného tvaru. Theta udává úhel vztažený k ose x. r je vzdálenost od osy z (0, 0, z).

Funkce: [theta, phi, r] = cart2sph (x, y, z)
Převádí kartézské souřadnice na sférické. x,y a z musí být stejného tvaru. Theta udává úhel vztažený k ose x. phi je úhel vztažený k rovině xy. r je vzdálenost od počátku (0, 0, 0).

Funkce: [x, y, z] = sph2cart (theta, phi, r)
Převádí sférické souřadnice na kartézské . x,y a z musí být stejného tvaru. Theta udává úhel vztažený k ose x. phi je úhel vztažený k rovině xy. r je vzdálenost od počátku (0, 0, 0).

 < 16.5 Speciální funkce < > 16.7 Matematické konstanty > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...