Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi

16. Aritmetika

  16.1 Užitečné funkce
  16.2 Komplexní aritmetika
  16.3 Trigonometrie
  16.4 Součet a součin
  16.5 Speciální funkce
  16.6 Transformace souřadnic
  16.7 Matematické konstanty

17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

16.2 Komplexní aritmetika

Následující funkce jsou dostupné pro práci s komplexními čísli. Každý očekává jediný argument.

Funkce: abs (z)
Počítá velikost z, definovanou jako |z| = sqrt (x^2 + y^2).

Funkce: arg (z)
Funkce: angle (z)
Počítá argument z, definovaný jako theta = atan (y/x) v radiánech.

Funkce: conj (z)
Vrací komplexní konjugaci z, definovanou jako conj(z) = x - iy.

Funkce: imag (z)
Vrací imaginární část z jako reálné číslo.

Funkce: real (z)
Vrací reálnou část z.

 < 16.1 Užitečné funkce < > 16.3 Trigonometrie > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...