Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup

14. Vykreslování

  14.1 2D grafy
  14.2 Speciální 2D grafy
  14.3 3D grafy
  14.4 Poznámky k vykresl.
  14.5 Více grafů na stránce
  14.6 Okno s více grafy
  14.7 Low-level grafy
  14.8 Interakce s GNUPLOT

15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

14.5 Více grafů na stránce

Vykreslování více grafů na stránce je také podporováno Octave. Principem je umístění grafů do matice předem známé velikosti.

Funkce: mplot (x, y)
Funkce: mplot (x, y, fmt)
Funkce: mplot (x1, y1, x2, y2)
Vykresluje grafy stejným způsobem jako plot s tím rozdílem, že automaticky mění pozici v okně, kam se má graf vykreslit.

Funkce: multiplot (xn, yn)
Zapíná režim vykreslování více grafů do jednoho okna. Pokud jsou argumenty nenulové, nastaví xn, yn - počty grafů, které mají být vedle sebe a pod sebou a zapne multiplot režim.

x=linspace(0, 2*pi, 200);
multiplot(2,2);
mplot(x, sin(x), 'r;sinus x;');
mplot(x, cos(x), 'b;cosinus x;');
mplot(x, atan(x), '7;arcus tangens x;');
mplot(x, (x), 'g;x;');


Výpis Octave

Funkce: oneplot ()
Z multiplot režimu přepne zpět na klasický plot režim.

Funkce: subwindow (xn, yn)
Určuje přesnou pozici v okně, kam se má vykreslit další graf. Parametry jsou řádkový a sloupcový index počítaný z levého horního rohu.

Funkce: subplot (rows, cols, index)
Je kombinací funkcí multiplot a subwindow - má tři parametry, z nichž první dva udávají počet grafů v okně a třetí pak pozici.

 < 14.4 Poznámky k vykreslování < > 14.6 Okno s více grafy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...