Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11.8 Navazování řádků

V jazyce Octave většina příkaz končí znakem nového řádků a vy musíte říct Octave, aby tento znak ignorovala za účelem toho, aby bylo možné v příkazu pokračovat na dalším řádku. Řádky, které končí znaky ... nebo \ jsou spojeny. Například

x = long_variable_name ...
+ longer_variable_name \
- 42


vytvoří jediný příkaz. Zpětné lomítko na konci řádku je interpretováno jako pokračovací znak a ne jako operátor dělení.

Mezi značkami pro pokračování se mohou objevit například mezery, komentáře nebo znaky nového řádku. Například příkaz

x = long_variable_name ...     # comment one
+ longer_variable_name \     # comment two
- 42                                              # last comment


je ekvivalentní s předchozím ukázaným výše.

Vstup, která se objevuje uvnitř závorek může na dalším řádku pokračovat bez použití těchto pokračovacích značek. Například je možné napsat příkaz jako:

if (fine_dining_destination == on_a_boat
    || fine_dining_destination == on_a_train)
  seuss (i, will, not, eat, them, sam, i, am, i,
        will, not, eat, green, eggs, and, ham);
endif


bez toho, aby bylo nutné přidávat značky pro pokračování na dalším řádku.

 < 11.7 Příkaz CONTINUE < > 12. Funkce a skriptovací soubory > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...