Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11.2 Příkaz SWITCH

Základní forma switch příkazu je:

switch expression
    case label
        seznam_prikazu
    case label
        seznam_prikazu
    ...

    otherwise
        seznam_prikazu
endswitch


Identifikátor switch, case, otherwise a endswitch jsou klíčová slova. Label může být výraz. Duplikátní hodnoty label nejsou detekovány. Každý příkaz switch musí obsahovat alespoň jeden case label s seznam_prikazu částí. Ostatní seznam_prikazu jsou dobrovolné.

Zabudovaná proměnná: warn_variable_switch_label

Pokud je hodnota této proměnné nenulová Octave vypisuje varování pokud switch label není konstanta nebo konstantní výraz.

 < 11.1 Příkaz IF < > 11.3 Příkaz WHILE > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...