Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  1.1 Spouštění Octave
  1.2 Jednoduché příklady
    Vytváření matice
    Operace s maticemi
    Řešení lineárních rovnic
    Integrace diferenciál. rovnic
    Tvorba grafického výstupu
    Editace napsaných příkazů
    Nápověda a dokumentace

  2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

1.2.1 Vytváření matice

Pro vytvoření matice a její následné uložení v proměnné tak, aby s ní bylo možno později pracovat provedete příkazem:

a = [ 1, 1, 2; 3, 5, 8; 13, 21, 34 ]

Výpis Octave

Octave odpoví výpisem matice v úhledně zarovnaných sloupcích. Pokud ukončíte příkaz středníkem, říkáte Octave, aby výsledek nevypisoval. Např. :

b = rand (3, 2);

Výpis Octave

Příkaz vytvoří 3 řádky, 2 sloupce matice a každý prvek matice nastaví náhodnou hodnotou mezi nulou do jedničkou.

K tomu, abyste zobrazili hodnotu jakékoli proměnné stačí jednoduše napsat její název. Například pro zobrazení hodnot uložených v matici b napište:

b

Výpis Octave

 < 1.2 Jednoduché příklady < > 1.2.2 Operace s maticemi > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz