Je vhodným místem pro fotovoltaické elektrárny Brno a okolí?


V dnešní době prudkého zdražování energií je jasné, že se lidé snaží najít co nejlevnější variantu. Jednou z těch, nad kterou mnoho lidí uvažuje, jsou i solární elektrárny. Ty mají totiž tu výhodu, že u nich se za výrobu elektřiny neplatí. Navíc je zde také fakt, že při její výrobě nevznikají žádné emise, které by znečišťovaly životní prostředí. Proč ji tedy nenajdeme solární panely prakticky všude, když má takové výhody? Jednoduše proto, že její výkon značně závisí na vnějších podmínkách. A ty rozhodně nejsou všude stejné. To platí i v rámci naší republiky.

Je tedy jasné, že je vhodné ji umístit v oblastech s největším průměrný počtem slunečných dnů. Těch však u nás není příliš mnoho. Patří mezi ně například oblasti Polabí a jižní Moravy. To však přináší otázku, jak je tomu v případě velkých měst. I ta totiž v takovýchto oblastech najdeme.

střecha domu s fotovoltaickými panely

Můžeme se tedy ptát, zda je vhodným místem pro fotovoltaické elektrárny Brno Sunus, největší město, které najdeme ve výše zmíněných oblastech. Koneckonců, město má poněkud jiné podmínky než například vesnice a s tím je potřeba počítat. Jak je tomu tedy v případě Brna? Zde je nutné si uvědomit, že pro to, abychom ze solární elektrárny dostali stoprocentní výkon, je nezbytné, aby na panely svítilo Slunce, pokud možno po celý den. To však může být především v centru města, plném vysokých budov problém.

venkovní fotovoltaická elektrárna

Nesmíme totiž zapomenout, že například kostely či moderní velké kancelářské budovy často zastiňují ostatní domy. I to je důvod, proč je zde fotovoltaika vhodná pouze na několika málo budovách. Proto nejsou jejich domácí typy, které najdeme na střechách budov, příliš vhodné.

Zde je na místě se zeptat, zda tedy mohou být zásobovány velkými fotovoltaickými elektrárnami, které často vídáme namísto polí. A pravdou je, že ano. Avšak v tomto případě se za její odběr bude muset platit, nejde tedy ani zdaleka to tak levné či dokonce ekologické řešení. Avšak v těchto podmínkách lidé jinou možnost nemají.

Podobné příspěvky