Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9. Výrazy

Výrazy jsou základní stavební kámen tvrzení v Octave. Pomocí výrazu vypočítáme hodnotu a tu pak můžete vypsat, otestovat, uložit v proměnné, předat funkci nebo jí přiřadit novou hodnotu proměnné pomocí operátorů.

Výrazy mohou sloužit jako tvrzení samy o sobě. Mnoho jiných druhů tvrzení obsahuje jeden nebo více výrazů, které specifikují data, se kterými se bude pracovat. Jako v jiných jazycích, výrazy v Octave obsahují proměnné, odkazy na pole, konstanty a volání funkcí stejně tak jako kombinace těchto rozličných operátorů.

 < 8.4 Výchozí proměnné prostředí < > 9.1 Indexové výrazy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...