Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.7 Přírustkové výrazy

Přírustkové operátory inkrementují nebo dekrementují hodnotu proměnné o 1. Operátorem pro přírustek je "++".
Například zadáním ++x se zvětší hodnota proměnné x o jedna a vrátí se nová hodnota jako výsledek výrazu. Je to naprosto totožné se zadaným x=x+1.

Pokud však zadáme x++, pak k proměnné x se také přidá jedna, ale s tím, že se pořád pracuje s hodnotou, kterou x mělo před zvětšením. Například x se rovná dvěma, výsledkem x++ je 2 a nová hodnota je pak 3.

S maticovými a vektorovými argumenty inkrementační a dekrementační operátory pracují s každým prvkem operandu.


Tady je seznam výrazů pro inkrementaci a dekrementaci:

++x
Tento výraz inkrementuje proměnnou x. Hodnota výrazu je novou hodnotou x. Odpovídá výrazu x = x + 1.

--x
Tento výraz dekrementuje proměnnou x. Hodnota výrazu je novou hodnotou x. Odpovídá výrazu x = x - 1.

x++
Tento výraz způsobí to, že x bude inkrementováno. Nová hodnota výrazu je stará hodnota x.

x--
Tento výraz způsobí to, že x bude dekrementováno. Nová hodnota výrazu je stará hodnota x.

 < 9.6 Přiřazovací výrazy < > 9.8 Priorita operátorů > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...