Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.6 Přiřazovací výrazy

Přiřazení je výraz, který ukládá novou hodnotu do proměnné. Například následující výraz přiřadí hodnotu 1 proměnné z:

z = 1

Poté, co se tento výraz provede, proměnná z má hodnotu 1. Stará hodnota, která byla v proměnné z uložena dříve je zapomenuta. "=" je nazýváno přiřazovacím operátorem. Přiřazením se dají také ukládat řetězce. Například do proměnné message uložíme text "this food is good":

thing = "food"
predicate = "good"
message = [ "this " , thing , " is " , predicate ]


Je důležité poznamenat, že proměnné nemají stálé typy. Typ proměnné se jednoduše přizpůsobuje tomu, jakou hodnotu právě udržuje. Takhle lze do proměnné prvně uložit numerickou hodnotu a později řetězec.

foo = 1
  foo = 1
foo = "bar"
  foo = bar

Když se přiřadí proměnné foo hodnota typu řetězec, tak fakt, že dříve měla číselnou hodnotu je zapomenut.

Přiřazení skaláru indexované matici nastaví jednotlivé prvky, které jsou zadány na požadovanou skalární hodnotu. Například matice s nejméně dvěma sloupci:

a(:, 2) = 5

nastaví všechny prvky druhého sloupce na 5.

Přiřazení prázdné matici "[]" pracuje ve většině případu a dovoluje vám mazat sloupce nebo řádky matic a vektorů.
Například dané matici 4x5 přiřazení

A (3, :) = []

vymaže třetí řádek A a přiřazení

A (:, 1:2:5) = []

smaže první, druhý a pátý sloupec.


Existují také vícenásobná přiřazení:

x = y = z = 0

uloží hodnotu 0 do všech tří proměnných. Provádí se to postupně, z se přiřadí nula, dále pak y se přiřadí z...

 < 9.5.2 Zkratové logické operátory < > 9.7 Přírustkové výrazy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...