Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.5.2 Zkratové logické operátory

boolean1 && boolean2
Výraz boolean1 je počítán a převáděn na skalár použitím operace all. Pokud je to nepravda, celkovým výsledkem je 0. Pokud je to pravda, výraz boolean2 je počítán a převáděn na skalár použitím ekvivalentní operace all. Pokud je to pravda, celkovým výsledkem je 1. Jinak je výsledkem 0.

boolean1 || boolean2
Výraz boolean1 je počítán a převáděn na skalár pomocí operace all. Pokud je to pravda, výsledkem celého výrazu je 1. Pokud je to nepravda, výraz boolean2 je počítán a převáděn na skalár pomocí operace all. Pokud je to pravda, celkovým výsledkem je 1. Jinak je výsledkem 0. Fakt, že oba operandy mohou být počítány před stanovením celkové pravdivostní hodnoty výrazu může být důležitý. Například ve výrazu:

a && b++

hodnota proměnné b se inkrementuje pouze pokud je proměnná a nenulová.

Toho se dá využít při psaní efektivnějších kódů. Například je možné psát:

function f (a, b, c) if (nargin > 2 && isstr (c)) ...
místo toho abychom museli použít dvou if podmínek.

 < 9.5.1 Logické operátory prvek-za-prvkem < > 9.6 Přiřazovací výrazy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...