Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.5.1 Logické operátory prvek-za-prvkem

Boolean výrazy prvek za prvkem je kombinace porovnání výrazů pomocí boolean operací or ('|'), and ('&') a not ('!'). Pravdivost boolean výrazů je počítána kombinace pravdivostních hodnot odpovídající prvkům komponent výrazů. Hodnota je považována za nepravdu pokud je výsledek roven nule, jinak za pravdu.

Boolean výrazy prvek za prvkem mohou být použity kdekoli, kde se dají použít srovnávací výrazy. Mohou se užít v podmínkách if či while. Ačkoli, pokud je jako podmínka maticová hodnota ve while cyklu, je pravdivá pouze pokud její prvky jsou nenulové.

Stejně jako porovnávací operace, každý prvek boolean výrazu prvek za prvkem také má číselnou hodnotu (1 pro pravdu a 0 pro nepravdu) která přichází do hry pokud výsledek boolean výrazu je uložený v proměnné nebo se používán v aritmetice.

Zde jsou příklady tří prvků boolean výrazů prvek za prvkem.

boolean1 & boolean2
Prvky výsledku jsou pravdivé pokud oba prvky sobě odpovídají boolean1 a boolean2 jsou pravdivé.

boolean1 | boolean2 Prvky výsledku jsou pravdivé pokud jeden z prvku boolean1 nebo boolean2 je pravdivý.

! boolean ~ boolean Každý prvek výsledku je pravdivý jestli odpovídající boolean prvek je nepravdivý. Pro maticové operandy pracuje na principu prvek za prvkem. Například:

[1, 0; 0, 1] & [1, 0; 2, 3]

vrací matici 2x2.


Pro binární operátory, oba podvýrazy boolean1 a boolean2 jsou vyhodnoceny ještě před počítáním výsledku. Je ale viditelný rozdíl, pokud má výraz nějaký "vedlejší efekt". Například výraz:

a & b++

Hodnota proměnné b je zvětšena i když proměnná a je nulová.

 < 9.5 Logické výrazy < > 9.5.2 Zkratové logické operátory > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...