Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.3 Aritmetické operace

Následující aritmetické operace jsou dostupné k práci se skaláry a maticemi.

x + y
Součet. Pokud jsou oba operandy maticemi, počet řádků a sloupců musí být totožný. Pokud argumentem skalár, jeho hodnota se přidá ke všem prvkům ostatních operandů.

x .+ y
Součet prvek po prvku. Tento operátor je totožný s +.

x - y
Rozdíl. Pokud jsou oba operandy matice počet řádků a slupců musí souhlasit.

x .- y
Rozdíl prvek po prvku. Tento operátor je totožný s -.

x * y
Maticové násobení. Počet sloupců x musí souhlasit s počtem řádků y.

x .* y Násobení prvek po prvku. Pokud oba operandy jsou matice, počet řádků a sloupců musí oba souhlasit.

x / y
Pravostranné dělení. Konceptuálně odpovídá výrazu (inverse (y') * x')'
ale počítá se bez formování inverzní y'.

x ./ y
Pravostranné dělení, prvek po prvku.

x \ y
Levostranné dělení. Konceptuálně odpovídá výrazu inverse (x) * y ale počítá se bez formování inverzní x.

x .\ y
Levostranné dělení prvek po prvku. Každý element y se dělí každým odpovídajícím prvkem x.

x ^ y
x ** y

Mocninný operátor. Pokud je x a y skalár, tento operátor vrací hodnotu x, který je zvětšený o mocninu y. Pokud jsou oba operandy matice, následuje chybová hláška.

x .^ y
x .** y
Mocninný operátor prvek za prvkem. Pokud jsou oba operandy matice, počet řádků a sloupců musí souhlasit.

-x
Negace.

+x
Unární plus. Tento operátor nemá žádný vliv na operand.

x'
Komplexní konjunktivní transponování. Pro reálné argumenty je tento operátor stejný jako výraz conj (x.')

x.'
Transponování.


Zabudovaná proměnná: warn_divide_by_zero

Pokud je hodnota této proměnné nenulová, varování je vypsáno, pokud Octave počítá a dělí nulou. Pokud je hodnota 0, varování je potlačeno. Původní hodnota je 1.

 < 9-2-2 Rekurze < > 9.4 Relační operace > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...