Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.2 Volaní funkcí

Funkce je jméno pro dílčí početní operace. Protože má jméno, můžete se na ni odvolávat pomocí toho jména kdekoli v textu. Například funkce sqrt počítá druhou odmocninu čísla.

Pevně daná sada funkcí je zabudovaná, což znamená, že je dostupná v kterémkoli Octave programu. Funkce sqrt je například jednou z nich. Navíc můžete definovat své vlastní funkce.

Funkce se používají pomocí volacích výrazů, které se skládá ze jména funkce, které následuje seznam argumentů. Argumenty jsou výrazy, které dávají zdrojové data pro výpočty, které funkce provádí. Pokud má být argumentů více než jeden, oddělují se čárkami. Pokud funkce nemá žádné argumenty, můžete vynechat i závorky, ale je dobré je uvádět, protože pak je jasné, že se jedná o funkci. Následující příklady jsou všechno definice funkcí s různými argumenty:

sqrt (x^2 + y^2) # One argument
ones (n, m) # Two arguments
rand () # No arguments
Každá funkce očekává nějaký počet argumentů. Například funkce sqrt musí být volána s jedním argumentem, číslem, ze kterého se počítá druhá odmocnina:

sqrt (argument)

Některé ze zabudovaných funkcí očekávají různý počet argumentů záležící na konkrétním použití a jejich chování je různe závisející na počtu dodaných argumentů.

Funkce v Octave mohou také vracet vícenásobné hodnoty. Například následující tvrzení:

[u, s, v] = svd (a)

počítá hodnotu matice a přiřadí tři maticové výsledky proměnným u,s a v.

 < 9.1 Indexové výrazy < > 9.2.1 Volání hodnotou > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...