Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.2.2 Rekurze

S některými omezeními, rekurzivní funkce jsou povoleny. Rekurzivní funkce je ta, která volá sebe sama přímo nebo nepřímo. Například, tady je efektivní cesta, jak počítat faktoriál daného celého číslo:

function retval = fact (n)
if (n > 0)
retval = n * fact (n-1);
else
retval = 1;
endif
endfunction

Tato funkce je rekurzivní, protože volá sebe sama přímo. Pokaždé volá sebe sama s jiným argumentem - o jeden nižší číslo, než bylo v předchozím cyklu. Jakmile už argument není větší jak nula, rekurze končí.

Zabudovaná proměnná: max_recursion_depth

Specifikuje limit, do jaké hloubky může rekurze zajít. Využít se dá hlavně k tomu, aby Octave neprováděl rekurze nekonečně dlouho. Je to vlastně počet jednotlivých volání funkce rekurzivně. Pokud je tento limit překročen, objeví se chybová hláška. Původní hodnota je 256.

 < 9.2.1 Volání hodnotou < > 9.3 Aritmetické operace > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...