Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery

  8. Proměnné

  8.1 Globální proměnné
  8.2 Stálé proměnné
  8.3 Status proměnných
  8.4 Výchozí proměnné prostř.

  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

8. Proměnné

Proměnné vám dávají možnost přiřazovat hodnotám jména a později se na ně odkazovat. Jistě jste si proměnných všimli v předchozích příkladech. Jméno proměnné musí být sekvence znaků, čísel nebo podtržítek a nemůže začínat číslicí. Octave nemá žádný limit, který by se týkal délky jmen proměnných, ale je užitečné nepojmenovávat je více jak 30 znaky. Následující jsou všechno platná jména proměnných:
x
x15
__foo_bar_baz__
fucnrdthsucngtagdjb


Ačkoli jména jako __foo_bar_baz__, které začínají a končí dvěma podtržítky, jsou chápany jako výrazy rezervované pouze pro interní používání samotného programu Octave.

Ve jménech proměnných také hraje roli velikost písma. Symboly a a A jsou rozdílné proměnné.

Existují také předdefinované proměnné jako například ans, kde se uchovává výsledek poslední operace nebo pi, což reprezentuje známou matematickou konstantu. Tyto a jiné zabudované symboly reprezentující konstanty a proměnné nemohou být změněny.

Proměnné v Octave nemají pevně dané typy, proto je možné prvně uložit do jedné proměnné numerickou hodnotu a pak ji později použít pro držení hodnoty typu řetězec - vše ve stejném programu. Proměnné by ale neměly být používány dříve, než se do nich uloží nějaká hodnota. Jinak to končí chybovou hláškou.

 < 7.2 Pole buněk < > 8.1 Globální proměnné > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz