Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery

  8. Proměnné

  8.1 Globální proměnné
  8.2 Stálé proměnné
  8.3 Status proměnných
  8.4 Výchozí proměnné prostř.

  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

8.4 Výchozí proměnné prostředí

EDITOR
Zabudovaná proměnná: EDITOR.

OCTAVE_EXEC_PATH
Zabudovaná proměnná: EXEC_PATH. Argument příkazové řádky:
--exec-path.

OCTAVE_PATH
Zabudovaná proměnná: LOADPATH. Argument příkazové řádky:
--path.

OCTAVE_INFO_FILE
Zabudovaná proměnná: INFO_FILE. Argument příkazové řádky:
--info-file.

OCTAVE_INFO_PROGRAM
Zabudovaná proměnná: INFO_PROGRAM. Argument příkazové řádky:
--info-program.

OCTAVE_HISTSIZE
Zabudovaná proměnná: history_size.

OCTAVE_HISTFILE
Zabudovaná proměnná: history_file.Dále zde uvedu také přehled zabudovaných proměnných:
DEFAULT_LOADPATH
Původní hodnota: ".:octave-home/lib/version".
EDITOR
Původní hodnota: "emacs".
EXEC_PATH
Původní hodnota: ":$PATH".
INFO_FILE
Původní hodnota: "octave-home/info/octave.info".
INFO_PROGRAM
Původní hodnota: "octave-home/libexec/octave/version/exec/arch/info".
LOADPATH
Původní hodnota: ":", která Octave říká, že má použít adresáře specifikované v zabudované proměnné DEFAULT_LOADPATH.
OCTAVE_HOME
Původní hodnota: "/usr/local".
PAGER
Původní hodnota: "less", or "more".
PS1
Původní hodnota: "\s:\#> ".
PS2
Původní hodnota: "> ".
PS4
Původní hodnota: "+ ".
automatic_replot
Původní hodnota: 0.
beep_on_error
Původní hodnota: 0.
completion_append_char
Původní hodnota: " ".
default_save_options
Původní hodnota: "ascii".
crash_dumps_octave_core
Původní hodnota: 1.
fixed_point_format
Původní hodnota: 0.
gnuplot_binary
Původní hodnota: "gnuplot".
history_file
Původní hodnota: "~/.octave_hist".
history_size
Původní hodnota: 1024.
ignore_function_time_stamp
Původní hodnota: "system".
max_recursion_depth
Původní hodnota: 256.
output_max_field_width
Původní hodnota: 10.
output_precision
Původní hodnota: 5.
page_screen_output
Původní hodnota: 1.
print_answer_id_name
Původní hodnota: 1.
print_empty_dimensions
Původní hodnota: 1.
return_last_computed_value
Původní hodnota: 0.
save_precision
Původní hodnota: 17.
saving_history
Původní hodnota: 1.
sighup_dumps_octave_core
Původní hodnota: 1.
sigterm_dumps_octave_core
Původní hodnota: 1.
silent_functions
Původní hodnota: 0.
split_long_rows
Původní hodnota: 1.
struct_levels_to_print
Původní hodnota: 2.
suppress_verbose_help_message
Původní hodnota: 1.
warn_assign_as_truth_value
Původní hodnota: 1.
warn_comma_in_global_decl
Původní hodnota: 1.
warn_divide_by_zero
Původní hodnota: 1.
warn_empty_list_elements
Původní hodnota: 0.
warn_fortran_indexing
Původní hodnota: 0.
warn_function_name_clash
Původní hodnota: 1.
warn_imag_to_real
Původní hodnota: 0.
warn_missing_semicolon
Původní hodnota: 0.
warn_neg_dim_as_zero
Původní hodnota: 0.
warn_num_to_str
Původní hodnota: 1.
warn_reload_forces_clear
Původní hodnota: 1.
warn_resize_on_range_error
Původní hodnota: 0.
warn_separator_insert
Původní hodnota: 0.
warn_single_quote_string
Původní hodnota: 0.
warn_str_to_num
Původní hodnota: 0.
warn_undefined_return_values
Původní hodnota: 0.
warn_variable_switch_label
Původní hodnota: 0.

 < 8.3 Status proměnných < > 9. Výrazy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...