Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery

  8. Proměnné

  8.1 Globální proměnné
  8.2 Stálé proměnné
  8.3 Status proměnných
  8.4 Výchozí proměnné prostř.

  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

8.3 Status proměnných

Příkaz: clear [-x] pattern ...
Vymaže jména souhlasící s daným pattern z tabulky symbolů. Pattern může obsahovat následující speciální znaky:
? - místo libovolného jednoho znaku.
* - místo libovolného počtu libovolných znaků (i žádného znaku).

Například příkaz:
clear foo b*r
vymaže jméno foo a všechny jména které začínají písmenem b a končí r.

Pokud je clear voláno bez jakéhokoli argumentu, všechny uživatelsky definované proměnné (lokální a globální) jsou vymazány. Pokud je clear volán alespoň s jedním argumentem, vymaže se pouze jméno viditelné a souhlasící s argumentem. Například: předpokládejme, že jsme definovali funkci foo a pak ji schovali tím, že jí přiřadili hodnotu foo = 2. Provedením příkazu clear foo poprvé vymažeme definici proměnné a vrátíme zpět definici foo jako funkce. Provedením příkazu clear foo podruhé vymažeme i tuto definici funkce.
S -x, vymaže proměnné, které nesouhlasí s patternem.
Tento příkaz nemůže být používán uvnitř těla funkce.


Příkaz:who options pattern ...
Příkaz:whos options pattern ...
Seznam aktuálně definovaných symbolů souhlasících s daným patternem. Následují platné volby. Mohou být zkráceny do jednoho znaku ale nemohou být kombinovány.
-all
Seznam všech aktuálně definovaných symbolů.

-builtins
Seznam zabudovaných proměnných a funkcí. Obsahuje aktuálně kompilované funkční soubory, ale neobsahuje všechny funkční soubory, které jsou v LOADPATH.

-functions
Seznam uživatelsky definovaných funkcí.

-long
Vypíše dlouhý seznam zahrnující typy a dimenze všech symbolů. Symboly v prvním sloupci výstupu indikují zda-li je možné symbol předefinovat a zda je možné jej vymazat.

-variables
Seznam uživatelsky definovaných proměnných.

Příkaz whos je ekvivalentní příkazu who -long.


Příkaz: type options name ...
Zobrazí definici každého jména, které se odkazuje na funkci.

Normálně také zobrazí jestli každé jméno je definováno uživatelem či je zabudované, přepínač -q tuto volbu potlačuje.

Příkaz: which name ...
Zobrazí typ každého jména name. Pokud jméno je definováno funkčním souborem, plné jméno souboru se zobrazí taktéž.

 < 8.2 Stálé proměnné < > 8.4 Výchozí proměnné prostředí > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...