Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery

  8. Proměnné

  8.1 Globální proměnné
  8.2 Stálé proměnné
  8.3 Status proměnných
  8.4 Výchozí proměnné prostř.

  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

8.2 Stálé proměnné

Proměnné, které byly deklarovány jako stálé uvnitř funkce si udrží svůj obsah v paměti mezi následujícím voláním stejné funkce. Rozdíl mezi stálou a globální proměnnou je, že stálá proměnná je lokální v měřítku ke každé funkci a není viditelná odjinud.

Proměnná může být deklarována jako stálá použitím stálého deklaračního tvrzení. Následující tvrzení jsou všechno stálé deklarace.

persistent a
persistent a b
persistent c = 2
persistent d = 3 e f = 5

Chování stálých proměnných je rovné chování statických proměnných v jazyce C. Příkaz static je v Octave také rozeznáván a funguje naprosto stejným způsobem jako persistent. Narozdíl od globálních proměnný, každé inicializační tvrzení bude reinicializovat proměnnou. Například po provedení následujícího kódu

persistent pvar = 1
persistent pvar = 2

bude hodnota stálé proměnné 2.

 < 8.1 Globální proměnné < > 8.3 Status proměnných > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...