Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury

  7. Datové kontejnery

  7.1 Seznam
  7.2 Pole buněk

  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

7.1 Seznam

Zabudovaná funkce: list (a1, a2, ...)
Vytváří nový seznam s prvky danými argumenty a1, a2, ....

Zabudovaná funkce: nth (list, n)
Vrací n-tý prvek seznamu.

Zabudovaná funkce: append (list, a1, a2, ...)
Vrací nový seznam vytvořený spojením a1, a2, ..., do seznamu. Pokud některý z argumentů je seznam, jeho prvky jsou přidány individuálně. Například:

x = list (1, 2);
y = list (3, 4);
append (x, y);
výsledek v seznamu obsahuje čtyři prvky '(1 2 3 4)'

Zabudovaná funkce: reverse (list)
Vrací nový seznam vytvořený převrácením prvků seznamu.

Zabudovaná funkce: splice (list_1, offset, length, list_2)
Nahrazuje délku prvku seznamu list_1 začínající offsetem s obsahem list_2. Pokud není délka zadána, všechny prvky od offsetu do konce list_1 jsou nahrazeny.

Zabudovaná funkce: islist (x)
Vrací nenulovou hodnotu, pokud je x seznamem.

 < 7. Datové kontejnery < > 7.2 Pole buněk > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...