Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy

  5. Řetězce

  5.1 Vytváření řetězců
  5.2 Hledání a nahrazování
  5.3 Převody řetězců
  5.4 Funkce třídy znaků

  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

5. Řetězce

Řetězce znaků v Octave se skládají ze sekvence znaků ohraničených dvojitými nebo jednoduchými uvozovkami. Například oba následující výrazy:
   "text"
   'text'
představují řetězec, který obsahuje text. Řetězce v Octave mohou být libovolně dlouhé.

Je pravda, že je jedno, které z uvozovek použijete, ale jednoduché uvozovky se používají i jako transponovací operátor. Dvojité uvozovky v Octave nemají žádný jiný smysl, proto je jistě lepší používat tyto dvojité uvozovky pro značení řetězců. Vyhnete se tak komplikacím.

Některé znaky nemohou být zahrnuty v doslovném znění v řetězcové konstantě. Proto je reprezentujeme pomocí "escape sekvencí", což jsou sekvence znaků, které začínají zpětným lomítkem "\"

Jednou z možností, kdy se dá použít těchto sekvencí je zahrnutí dvojité uvozovky (jednoduché uvozovky) do textu v řetězcové konstantě. Provádí se to pomocí '\"'.
Znak zpětného lomítka jako takového se také nedá normálně vložit do řetězcové konstanty, proto musíte použít: '\\'.
Tedy řetězec, jehož obsah mají být dva znaky '"\' musí být zapsány jako: "\"\\" nebo '"\\'
Podobně pokud mají být obsahem řetězce znaky "'\" musí být zapsány: '\'\\' nebo "'\\".

Dalším způsobem jak použít zpětného lomítka je reprezentace netisknutelných znaků jako je nový řádek. Proto je tady tabulka všech "escape sekvencí" používaných v Octave. Jsou totožné s těmi, které se používají v jazyce C.

\\
Představuje zpětné lomítko '\'.

\"
Představuje dvojitou uvozovku '"'.

\'
Představuje jednoduchou uvozovku '''.

\0
Představuje "nul" znak, control-@, ASCII kód 0.

\a
Představuje "alert" znak, control-g, ASCII kód 7.

\b
Představuje "backspace", control-h, ASCII kód 8.

\f
Představuje "formfeed", control-l, ASCII kód 12.

\n
Představuje nový řádek, control-j, ASCII kód 10.

\r
Představuje "carriage return", control-m, ASCII kód 13.

\t
Představuje "horizontální tabulátor", control-i, ASCII kód 9.

\v
Představuje "vertikální tabulátor", control-k, ASCII kód 11.

Řetězce mohou být zřetězeny použitím notace pro definování matic. Například výraz: [ "foo" , "bar" , "baz" ]

 < 4.3 Výroky pro numerické fce < > 5.1 Vytváření řetězců > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz