Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy

  5. Řetězce

  5.1 Vytváření řetězců
  5.2 Hledání a nahrazování
  5.3 Převody řetězců
  5.4 Funkce třídy znaků

  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

5.4 Funkce třídy znaků

Octave také nabízí následující testovací funkce třídy znaků vzorovaných po standardních funkcích jazyka C. Všechny pracují s poli řetězců a vrací matici nul a jedniček. Prvky které jsou nenulové indikují že podmínka pro korespondující znak v poli řetězců byla splněna. Například:

isalpha ("!Q@WERT^Y&")
   => [ 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 ]


Funkce:
isalnum (s)
Vrací 1 pro řetězce kde jsou písmena nebo čísla (isalpha (s) nebo isdigit (s) jsou pravdivé).

Funkce:
isalpha (s)
Funkce:
isletter (s)
Vrací hodnotu pravda pokud jsou písmena (isupper (s) nebo islower (s) jsou pravdivé).

Funkce:
isascii (s)
Vrací 1 pro znaky, které jsou ASCII (v rozmezí od 0 do 127).

Funkce:
iscntrl (s)
Vrací 1 pro řídící znaky

Funkce:
isdigit (s)
Vrací 1 pro znaky, které jsou desítkové čísla.

Funkce:
isgraph (s)
Vrací 1 pro tisknutelné znaky (ale ne mezery)

Funkce:
islower (s)
Vrací 1 pro znaky, které jsou psány "malým".

Funkce:
isprint (s)
Vrací 1 pro tisknutelné znaky (včetně mezery).

Funkce:
ispunct (s)
Vrací 1 pro znaky interpunkce.

Funkce:
isspace (s)
Vrací 1 pro bílé znaky - mezery, nový řádek, enter, tabulátory...

Funkce:
isupper (s)
Vrací 1 pro znaky psané "velkým".

Funkce:
isxdigit (s)
Vrací 1 pro znaky, které jsou hexadecimálními čísly.

 < 5.3 Převody řetězců < > 6. Datové struktury > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...