Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy

  5. Řetězce

  5.1 Vytváření řetězců
  5.2 Hledání a nahrazování
  5.3 Převody řetězců
  5.4 Funkce třídy znaků

  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

5.2 Hledání a nahrazování řetězců

Funkce:
deblank (s)
Odstraní z řetězce s prázdné nebo nulové znaky. Pokud je s matice, deblanc vyčistí každý řádek do délky nejdelšího řetězce. Pokud je s buňka pole, tak se funkce rekurzivně spustí pro každý prvek buňky pole.

Funkce:
findstr (s, t, overlap)
Vrací vektor všech pozic v delším ze dvou řetězců - s a t, kde výskyt kratšího z těch dvou začíná. Dodatečný argument mění výstup. Vrácený vektor totiž může obsahovat překrývající se pozice (standardně). Například:

Výpis Octave

Funkce:
index (s, t)
Vrací pozici prvního výskytu řetězce t v řetězci s nebo 0 pokud se nic nenašlo. Například:

Výpis Octave

Pozor: Tato funkce nepracuje s poli řetězců.

Funkce:
rindex (s, t)
Vrací pozici posledního výskytu řetězce t v řetězci s nebo 0 pokud se nenašlo nic. Například:

Výpis Octave

Pozor: Tato funkce nepracuje s poli řetězců.

Funkce:
split (s, t, n)
Rozdělí řetězec na kousky oddělené t, vrací výsledek v poli řetězců (doplněný prázdnými mezerami aby se doplnila platná matice). Pokud je navíc přidán vstup n rozdělení s do n různých částí. Například:

Výpis Octave

Funkce:
strcmp (s1, s2)
Vrátí 1 pokud je řetězec znaků s1 stejný jako s2, jinak 0. Pozor: Pro zpětnou kompatibilitu s Matlabem, Octave strcmp funkce vrací 1 pokud jsou řetězce sobě rovny, jinak 0. Toto je pravý opak toho, co dělají funkce jazyka C.

Funkce:
strrep (s, x, y)
Nahradí všechny výskyt podřetězce x řetězce s řetězcem y. Například:

Výpis Octave

Funkce:
substr (s, beg, len)
Vrátí podřetězec z s, který začíná na beg znaku a je len dlouhý. Například:

Výpis Octave

 < 5.1 Vytváření řetězců < > 5.3 Převody řetězců > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...