Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy

  5. Řetězce

  5.1 Vytváření řetězců
  5.2 Hledání a nahrazování
  5.3 Převody řetězců
  5.4 Funkce třídy znaků

  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

5.1 Vytváření řetězců

Funkce:
blanks(n)
Vrátí řetězec s n prázdnými místy.

Funkce:
char (x)

Funkce:
char (cell_array)

Funkce:
char (s1, s2, ...)


Vytvoří pole z numerické matice, buňky pole nebo seznamu.
Pokud argumentem je numerická matice, každý prvek matice je převeden do korespondujícího ASCII znaku. Například:


Výpis Octave

Pokud je argumentem buňka pole řetězců, výsledkem je pole řetězce, kde každý prvek koresponduje každému prvku buňky pole.

Pro vícenásobné řetězcové argumenty výsledkem je pole řetězce, kde každý prvek koresponduje s argumenty.

Vrácené hodnoty jsou naplněny prázdnými místy tak, jak je třeba aby každý řádek pole řetězce měl stejnou délku.

Funkce:
int2str (n)

Funkce:
num2str (x, precision)

Funkce:
num2str (x, format)


Převod čísel na řetězec. Tyto funkce nejsou příliš pružné, ale jsou poskytovány pro kompatibilitu s Matlabem.

Funkce:
com2str (zz, flg)
Převádí komplexní číslo na řetězec.

Funkce:
strcat (s1, s2, ...)
Vrací řetězec obsahující všechny argumenty spojené do jednoho.

Například:


Výpis Octave

Zabudovaná proměnná: string_fill_char
Hodnota této proměnné je používána naplnění řetězců do matice řetězců do stejné délky. Default hodnota je " " (mezera).

Například:

Výpis Octave

Funkce:
str2mat (s_1, ..., s_n)
Vrací matici obsahující řetězce s_1, ..., s_n jako své řádky. Každý řetězec je naplněn prázdnými místy v pořadí aby vyhovoval platné matici.

Tato funkce je modelována podle Matlabu. V Octave můžete vytvořit matici řetězců pomocí [s_1; ...; s_n] i když řetězce nejsou všechny stejné délky.

Funkce:
ischar (a)
Vrací 1 pokud je a řetězec. Jinak vrací 0.

Funkce:
isstr (a)
Tato funkce byla kritizována, raději používejte ischar místo ní.

 < 5. Řetězce < > 5.2 Hledání a nahrazování > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...