Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy

  4. Číselné datové typy

  4.1 Matice
  4.2 Logické (Bool) hodnoty
  4.3 Výroky pro num. fce

  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

4. Číselné datové typy

Numerická konstanta může být skalár, vektor nebo matice a může obsahovat komplexní hodnoty.

Nejjednodušší formou numerické konstanty, skaláru, je obyčejné číslo, které může být celočíselné, zlomek, ve vědeckém (exponenciálním) zápisu nebo komplexní číslo. Všimněte si, že veškeré numerické konstanty jsou reprezentovány uvnitř Octave v dvojnásobnou přesností desetinné čárky (komplexní konstanty jsou uloženy jako pár hodnot s dvojnásobnou přesností). Tady jsou některé příklady reálných hodnot numerických konstant, které mají všechny stejnou hodnotu:
   105
   1.05e+2
   1050e-1

Ke specifikování komplexních konstant musíte zapsat výraz ve formě:
   3 + 4i
   3.0 + 4.0i
   0.3e1 + 40e-1i
které jsou všechny sobě rovny. Písmeno i v předchozím příkladě zastává funkci imaginární (složky) proměnné, definované jako odmocnina mínus jedné (sqrt(-1))

Pro to, aby Octave rozeznal hodnotu imaginární části komplexní konstanty je nutné aby mezi číslem a písmenem i nebyla mezera. Pokud zde mezera je, Octave vypíše chybovou hlášku:

Výpis Octave

Také můžete použít písmen j, I nebo J místo i. Všechny způsoby mají stejný význam a jsou si rovny.

 < 3.3 Velikosti objektů < > 4.1 Matice > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz