Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem

  3. Datové typy

  3.1 Zabudované datové typy
  3.2 Uživatelem definované
  3.3 Velikosti objektů

  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

3.1 Zabudované datové typy

Standardní zabudované datové typy jsou reálné a komplexní skaláry a matice, řetězce znaků a datové struktury. Další zabudované datové typy mohou být přidávány v budoucích verzích. Pokud potřebujete speciální datový typ, který není právě dodáván jako zabudovaný, budete si jej muset napsat sami - vlastní uživatelsky-definovaný datový typ a můžete jím přispět do distribuce v dalších vydáních programu Octave.

Numerické objekty

Zabudované numerické objekty zahrnují reálné a komplexní skaláry a matice. Všechny zabudované numerické data jsou aktuálně ukládány jako čísla s dvojnásobnou přesností. Na systémech, které používají IEEE formát pro desetinou čárku mohou hodnoty v rozmezí přibližně od 2.2251e-308 do 1.7977e+308 být ukládány a relativní přesnost je přibližně 2.2204e-16. Přesné hodnoty jsou dány proměnnými realmin, realmax a eps.

Maticové objekty mohou být libovolné velikosti a dají se dynamicky rozšiřovat a tvarovat. Je jednoduché vyjmout konkrétní řádek, sloupec, submatici pomocí rozmanitých a účinných indexovacích vlastností.

Řetězcové objekty

Řetězce znaků v Octave se skládají ze sekvence znaků ohraničených dvojitými nebo jednoduchými uvozovkami. Vnitřně Octave aktuálně ukládá řetězce jako matice znaků. Veškeré indexové operace tedy fungující pro matice fungují i pro řetězce.

Objekty datových struktur

Datové struktury vám mohou pomoci k organizování příbuzných objektů jiných datových typů. Aktuální implementace používá asociativní pole s ukazateli omezenými na řetězce, ale syntaxe je více méně stejná jako u struktur v jazyce C.

 < 3. Datové typy < > 3.2 Uživatelem definované datové typy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz