Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy

22. Teorie řízení

  22.1 Strukt.pro tvorbu syst.
    Běžně používané proměnné
    Proměnná formátu TF
    Proměnná formátu ZP
    Proměnná formátu SS
  22.2 Fce pro vytv. systémů
  22.3 Fce pro zobraz. systému


22. Teorie řízení

Octave Control Systems Toolbox (OCST) prvně vyvinul Dr. A. Scottedward Hodel (a.s.hodel@eng.auburn.edu) za asistence jeho studentů:
R. Bruce Tenison (btenison@dibbs.net),
David C. Clem,
John E. Ingram (John.Ingram@sea.siemans.com), a
Kristi McGowan.


Toto vydání bylo částečně podporováno NASA - Marshall Space Flight Centrem jako část zabudovaného CACSD prostředí. Dodatečné důležité příspěvky vytvořil Dr. Kai Mueller (mueller@ifr.ing.tu-bs.de) a Jose Daniel Munoz Frias (place.m).

Veškerá on-line tutoriály jsou dostupné přes DEMOcontrol, začínající OCST uživatelé by měli tímto programem začít.


Funkce: DEMOcontrol
Octave Control Systems Toolbox demo/tutorial program. Demo dovoluje uživateli vybrat z několika kategorií OCST funkcí.

Výpis Octave

 < 21. Práce s polynomy < > 22.1 Struktury pro tvorbu systému > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz