Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy

22. Teorie řízení

  22.1 Strukt.pro tvorbu syst.
    Běžně používané proměnné
    Proměnná formátu TF
    Proměnná formátu ZP
    Proměnná formátu SS
  22.2 Fce pro vytv. systémů
  22.3 Fce pro zobraz. systému


22.1.4 Proměnná formátu SS

a
b
c
d

jedná se o matice. Pokud má systém spojitý i diskrétní stav, jsou seřazeny tak, že spojitý stav přijde první, pak diskrétní.

Poznamenejme, že některé funkce (jako bode, hinfsys) nebudou akceptovat systém s oběma spojitými/diskrétními stavy/výstupy

stname jména systémových stavů (seznam řetězců).

 < 22.1.3 Proměnná formátu ZP < > 22.2 Funkce pro vytváření systémů > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...