Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave
  2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice

21. Práce s polynomy

22. Teorie řízení

21. Práce s polynomy

V Octave jsou polynomy reprezentovány svými koeficienty (řazenými v sestupném pořadí). Například vektor c délky N

p(x) = c(1) x^N + ... + c(N) x + c(N+1).

Funkce: compan (c)
Počítá doprovodnou matici odpovídající polynomickým koeficientům vektoru c.

       _                        _
      |-c(2)/c(1) -c(3)/c(1) ... -c(N)/c(1) -c(N+1)/c(1)|
      |   1     0   ...   0      0  |
      |   0     1   ...   0      0  |
     A=|   .     .  .     .      .  |
      |   .     .   .    .      .  |
      |   .     .     .  .      .  |
      |_  0     0   ...   1      0  _|
			

Kompletní seznam dalších dostupných funkcí:

Funkce: conv (a, b)

Funkce: deconv (y, a)

Funkce: poly (a)

Funkce: polyderiv (c)
Funkce: [q] = polyder (b, a)
Funkce: [q, r] = polyder (b, a)

Funkce: [p, s] = polyfit (x, y, n)

Funkce: polyinteg (c)

Funkce: polyreduce (c)

Funkce: polyval (c, x)

Funkce: polyvalm (c, x)

Funkce: residue (b, a, tol)

Funkce: roots (v)

Funkce: polyout (c, x)

 < 20.2 Algebraicko-diferenciální rovnice < > 22. Teorie regulace > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz