Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura

20. Diferenciální rovnice

  20.1 Běžné diferenc. rce
  20.2 Algebr.-difer. rce

21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

20. Diferenciální rovnice

Octave má dvě zabudované funkce na řešení diferenciálních rovnic. Obě jsou založeny na ověřených ODE řešitelích napsaných ve Fortranu.

 < 19.2 Ortogonální rozložení < > 20.1 Běžné diferenciální rovnice > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz