Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  2. Práce s programem

  2.1 Jak Octave hlásí errory
  2.2 Komentáře ve funkcích

  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

2. Práce s programem

Tato kapitola vysvětluje některé základní vlastnosti, hlavně pak kapitoly jak Octave hlásí chyby a také jak do vlastnoručně naprogramovaných funkcí přidat komentář. Také zde chci uvést některé využitelné vlastnosti.

V Octave je možné zapsat a nechat vyhodnotit více výrazů najednou - píšeme je za sebe na řádek, přičemž v úvahu přichází dva oddělovače: čárka a středník. V obou případech se výraz vyhodnotí, avšak pouze při ukončení čárkou se též vypíše výsledek. Neuvedení oddělovače za posledním příkazem na řádce je ekvivalentní se zakončením výrazu čárkou, tj. výsledek se vypíše. Středníkem ukončujeme zejména příkazy v programech, které vrací "nezajímavé" mezivýsledky výpočtu:

Výpis Octave

Chceme-li zapsat výraz či více výrazů na více řádků, můžeme s úspěchem použít znak zpětné lomítko \ následovaný znakem nový řádek (tj. stisknutí klávesy Enter) - v zápisu příkazu pokračujeme na dalším řádku:

Výpis Octave

Za zmínku jistě slouží často používaná funkce programu: Pokud si nejste jisti nějakým příkazem a znáte aspoň částečně začátek, stačí zadat část slova z příkazu a 2krát po sobě zmáčknout klávesu TAB, program pak vypíše seznam všech definovaných funkcí začínající na vámi zadané písmena a v příkazovém řádku nechá vámi napsaný text:

Výpis Octave

 < 1.2.7 Nápověda a dokumentace < > 2.1 Jak Octave hlásí errory > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz