Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra

18. Nelineární rovnice

19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

18. Nelineární rovnice

Octave umí řešit soustavy nelineárních rovnic ve tvaru

F (x) = 0

pomocí funkce fsolve.

Funkce: [x, info, msg] = fsolve (fcn, x0)
Dané fcn definuje funkce ve tvaru f (x) a počáteční startovací bod x0, fsolve řeší soustavy rovnic, tak, že f(x) == 0.

Pokud je fcn dvou prvkové pole řetězců, první definuje funkci f popsanou výše, druhý definuje funkci ve tvaru j (x) k počítání Jakobiánu matice s prvky


			      df_i
			jac(i,j) = ----
			      dx_j
   		

Funkce: fsolve_options (opt, val)
Pokud je volána se dvěma argumenty, tak tato funkce umožňuje nastavit možnosti parametrů pro funkci fsolve. Je-li dán 1 argument vrátí hodnotu odpovídající možnosti. Pokud není žádný argument, jména všech dostupných možností a jejich konkrétní hodnoty jsou vypsány.

Možnosti:

"tolerance" Nezáporná relativní tolerance.

 < 17. Lineární algebra < > 19. Kvadratura > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz