Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika

17. Lineární algebra

18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

17. Lineární algebra

Funkce: [x, rcond] = inv (a)
Funkce: [x, rcond] = inverse (a)
Počítá inverzní matici k čtvercové matici a.

Funkce: norm (a, p)
Počítá p-normovanou matici matice a. Pokud druhý argument chybí, p=2.

Funkce: rank (a, tol)
Počítá hodnost matice pomocí singulární dekompozice. Hodnost se bere jako počet singulárních hodnot, které jsou větší než specifikovaná tolerance tol.

Funkce: s = schur (a)
Funkce: [u, s] = schur (a, opt)
Schurův rozklad je používán k počítání vlastních čísel čtvercové matice a má uplatnění v řešení Riccatiho algebraických rovnic v teorii řízení.

Funkce: expm (a)
Vrací exponenciálu matice, definovanou jako nekonečnou Taylorovu posloupnost

expm(a) = I + a + a^2/2! + a^3/3! + ...

 < 16.7 Matematické konstanty < > 18. Nelineární rovnice > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz