Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi

16. Aritmetika

  16.1 Užitečné funkce
  16.2 Komplexní aritmetika
  16.3 Trigonometrie
  16.4 Součet a součin
  16.5 Speciální funkce
  16.6 Transformace souřadnic
  16.7 Matematické konstanty

17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

16.4 Součet a součin

Funkce: sum (x, dim)
Součet prvků dimenze dim. Pokud není dim přítomné, je použita 1. Pro speciální případ, kdy x je vektor a dim není přítomné, vrací se součet prvků.

Funkce: prod (x, dim)
Součin prvků dimenze dim. Pokud není dim přítomné, je použita 1. Pro speciální případ, kdy x je vektor a dim není přítomné, vrací se součin prvků.

Funkce: cumsum (x, dim)
Kumulativní součet prvků dimenze dim. Pokud není dim přítomné, je použita 1. Pro speciální případ, kdy x je vektor a dim není přítomné, vrací se kumulativní součet prvků jako vektor stejné orientace jako x.

Funkce: cumprod (x, dim)
Kumulativní součin prvků dimenze dim. Pokud není dim přítomné, je použita 1. Pro speciální případ, kdy x je vektor a dim není přítomné, vrací se kumulativní součin prvků jako vektor stejné orientace jako x.

Funkce: sumsq (x, dim)
Součet čtverců prvků dimenze dim. Pokud není dim přítomné, je použita 1. Pro speciální případ, kdy x je vektor a dim není přítomné, vrací se součet čtverců prvků.

 < 16.3 Trigonometrie < > 16.5 Speciální funkce > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...