Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi

16. Aritmetika

  16.1 Užitečné funkce
  16.2 Komplexní aritmetika
  16.3 Trigonometrie
  16.4 Součet a součin
  16.5 Speciální funkce
  16.6 Transformace souřadnic
  16.7 Matematické konstanty

17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

16.3 Trigonometrie

Octave poskytuje následující trigonometrické funkce. Úhly jsou dány v radiánech. Převod na stupně se provádí vynásobením pi/180.

Funkce: sin (x)
Sinus

Funkce: cos (x)
Kosinus

Funkce: tan (z)
Tangens

Funkce: sec (x)
Sekans

Funkce: csc (x)
Kosekans

Funkce: cot (x)
Kotangens

Funkce: asin (x)
Arkus sinus

Funkce: acos (x)
Arkus kosinus

Funkce: atan (x)
Arkus tangens

Funkce: asec (x)
Arkus sekans

Funkce: acsc (x)
Arkus kosekans

Funkce: acot (x)
Arkus kotangens

Funkce: sinh (x)
Sinus hyperbolický

Funkce: cosh (x)
Kosinus hyperbolický

Funkce: tanh (x)
Tangens hyperbolický

Funkce: sech (x)
Sekans hyperbolický

Funkce: csch (x)
Kosekans hyperbolický

Funkce: coth (x)
Kotangens hyperbolický

Funkce: asinh (x)
Arkus sinus hyperbolický

Funkce: acosh (x)
Arkus kosinus hyperbolický

Funkce: atanh (x)
Arkus tangens hyperbolický

Funkce: asech (x)
Arkus sekans hyperbolický

Funkce: acsch (x)
Arkus kosekans hyperbolický

Funkce: acoth (x)
Arkus kotangens hyperbolický

 < 16.2 Komplexní aritmetika < > 16.4 Součet a součin > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...