Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi

16. Aritmetika

  16.1 Užitečné funkce
  16.2 Komplexní aritmetika
  16.3 Trigonometrie
  16.4 Součet a součin
  16.5 Speciální funkce
  16.6 Transformace souřadnic
  16.7 Matematické konstanty

17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

16.1 Užitečné funkce

Funkce: ceil (x)
Vrací nejmenší celočíselnou hodnotu menší než x. Pokud je x komplexní, vrací ceil (real (x)) + ceil (imag (x)) * I.

Funkce: exp (x)
Počítá exponenciální hodnotu x.

Funkce: fix (x)
Zkrátí x směrem k nule.

Funkce: floor (x)
Vrací největší celočíselnou hodnotu ne větší než x. Pokud je x komplexní, vrací floor (real (x)) + floor (imag (x)) * I.

Funkce: g = gcd (a1, ...)
Funkce: [g, v1, ...] = gcd (a1, ...)
Pokud má jeden argument, počítá největší společný dělitel prvků v argumentu. Jinak pokud je dán více jak jeden argument, tak všechny argumenty musí být stejné velikosti nebo skalární čísla.

Funkce: lcm (x, ...)
Počítá nejmenší společný násobek prvků x nebo seznamu všech argumentů.

Funkce: log (x)
Počítá přirozený logaritmus prvku x.

Funkce: log10 (x)
Počítá logaritmus základu 10 pro každý prvek x.

Funkce: log2 (x)
Počítá logaritmus základu 2 pro každý prvek x.

Funkce: max (x, y, dim)
Funkce: min (x, y, dim)
Pro vektorový argument vrací minimální nebo maximální hodnotu. Pro maticový argument vrací minimální nebo maximální hodnotu pro každý sloupec.

Funkce: mod (x, y)
Počítá funkci modulo.

Funkce: rem (x, y)
Vrací zbytek po dělení x / y.

Funkce: round (x)
Vrací celé číslo nejbližší x. Pokud je x komplexní, vrací round (real (x)) + round (imag (x)) * I. Funkce: sign (x)
Počítá funkci signum.

Funkce: sqrt (x)
Vrací druhou odmocninu čísla x. Pokud je x záporné, vrací komplexní výsledek.

 < 16. Aritmetika < > 16.2 Komplexní aritmetika > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...