Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování

15. Práce s maticemi

  15.1 Hled.prvků a kontr.podm.
  15.2 Přeskupování matic
  15.3 Speciální užitečné matice
  15.4 Známé matice

16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

15.3 Speciální užitečné matice

Octave obsahuje spoustu funkcí pro tvorbu matic speciálního typu. Všechny uvedené funkce by měly být volány se dvěma parametry, kterými udáváme, kolik řádků a sloupců bude výsledná matice mít. Pokud uvedeme pouze jeden parametr, výsledná matice bude čtvercová. Zde je přehled těchto funkcí:

zeros - vytvoří matici se samými nulami
ones - vytvoří matici se samými jedničkami
eye - vytvoří jednotkovou matici
rand, randn - vytvoří matici s náhodnými čísly v intervalu od nuly do jedné (rovnoměrné nebo normální rozložení)
randperm(n) - vytvoří vektor s čísly od 1 do n, náhodně permutovaný

 < 15.2 Přeskupování matic < > 15.4 Známé matice > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...