Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování

15. Práce s maticemi

  15.1 Hled.prvků a kontr.podm.
  15.2 Přeskupování matic
  15.3 Speciální užitečné matice
  15.4 Známé matice

16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

15.2 Přeskupování matic

Funkce: fliplr (x)
Vrací kopii x s obráceným pořadím sloupců.

Funkce: flipud (x)
Vrací kopii x s obráceným pořadím řádků.

Funkce: flipdim (x, dim)
Vrací kopii x s prohozenými dimenzemi dim.

Funkce: rot90 (x, n)
Vrací kopii x s prvky otočenými o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Druhý parametr je volitelný a určuje kolik otočení se má provést.

Funkce: rotdim (x, n, plane)
Vrací kopii x s prvky otočenými o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Druhý parametr je volitelný a určuje kolik otočení se má provést. Třetí argument také není povinný a určuje směr rotace (může být i vektor).

Funkce: cat (dim, array1, array2, ..., arrayN)
Vrací ořezané N-d pole objektů array1, array2, ..., arrayN dimenze dim.

Například:

A = ones (2, 2);
B = zeros (2, 2);
cat (2, A, B)

=> ans =
1 1 0 0
1 1 0 0


Funkce: horzcat (array1, array2, ..., arrayN)
Vrací ořezané N-d pole objektů array1, array2, ..., arrayN dimenze 2.

Funkce: vertcat (array1, array2, ..., arrayN)
Vrací ořezané N-d pole objektů array1, array2, ..., arrayN dimenze 1

Funkce: permute (a, perm)
Vrací zobecněnou transpozici pro N-d objekt pole a. Permutační vektor musí obsahovat prvky 1:ndims(a)

Funkce: ipermute (a, iperm)
Inverzní funkce k permute.

Funkce: reshape (a, m, n, ...)
Funkce: reshape (a, siz)
Vrací matici dané dimenze jejíž prvky jsou z matice a. K prvkům matice je přistupováno přes sloupce.

Například:

reshape ([1, 2, 3, 4], 2, 2)
=> 1 3
2 4


Funkce: [s, i] = sort (x)
Funkce: [s, i] = sort (x, dim)
Funkce: [s, i] = sort (x, mode)
Funkce: [s, i] = sort (x, dim, mode)
Vrací kopii x s prvky seřazenými ve vzestupném pořadí. Pro matice řadí jednotlivé sloupce.

Funkce: tril (a, k)
Funkce: triu (a, k)
Vrací novou matici vytvořenou z dolní (tril) nebo horní (triu) trojúhelníkové části matice a a nastavením ostatních prvků na nula. Druhý argument není povinný a určuje kolik diagonál nad nebo pod hlavní diagonálou má být také nastaveno na nulu.

 < 15.1 Hledání prvků a kontrola podm. < > 15.3 Speciál. užitečné matice > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...