Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování

15. Práce s maticemi

  15.1 Hled.prvků a kontr.podm.
  15.2 Přeskupování matic
  15.3 Speciální užitečné matice
  15.4 Známé matice

16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

15.1 Hledání prvků a kontrola podmínek

Funkce any a all jsou užitečné ke zjištění jestli některý nebo všechny prvky matice vyhovují nějaké podmínce.

Funkce: any (x, dim)
Pro vektorový argument vrací 1 pokud prvek vektoru je nenulový.
Pro maticový argument vrací řádkový vektor jedniček a nul, kde každý prvek indikuje, zda-li je prvek odpovídajícího sloupce matice nenulový.

Například:

any (eye (2, 4))
=> [ 1, 1, 0, 0 ]


any (eye (2, 4), 2)
=> [ 1; 1 ]


Funkce: all (x, dim)
Funkce se chová stejně jako any, až na to, že vrací hodnotu true, pouze pokud jsou všechny prvky vektoru nebo všechny prvky dimenze dim matice nenulové.

Například:

all (all (rand (5) < 0.9))
=> 0


Testuje náhodnou matici 5x5, jestli všechny její prvky jsou menší než 0,9. Funkce: xor (x, y)
Vrací hodnotu exlusive or zadaných x a y. Xor vrací true, pokud je pouze x nebo pouze y pravda, ale ne pokud jsou oboje pravdivé.

Funkce: is_duplicate_entry (x)
Vrací nenulový prvek, pokud zadané x je duplikátem jiného.

Funkce: isinf (x)
Vrací 1 pro prvky x, které jsou nekonečné a jinak 0.

Například:

isinf ([13, Inf, NA, NaN])
=> [ 0, 1, 0, 0 ]


Funkce: isnan (x)
Vrací 1 pro prvky x, které jsou NaN, jinak 0. NA hodnoty jsou také považovány za NaN.

Funkce: finite (x)
Vrací 1 pro prvky x, které jsou konečné hodnoty, jinak 0.

Funkce: find (x)
Vrací vektor indexů nenulových prvků matice.

Například:

find (eye (2))
=> [ 1; 4 ]

 < 15. Práce s maticemi < > 15.2 Přeskupování matic > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...