Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup

14. Vykreslování

  14.1 2D grafy
  14.2 Speciální 2D grafy
  14.3 3D grafy
  14.4 Poznámky k vykresl.
  14.5 Více grafů na stránce
  14.6 Okno s více grafy
  14.7 Low-level grafy
  14.8 Interakce s GNUPLOT

15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

14. Vykreslování

Všechny vykreslovací funkce Octave využívají gnuplot k zajištění grafiky. Většina typů grafů může být generována pomocí vykreslovacích funkcí, které jsou známé z Matlabu. Používání těchto funkcí je v podstatě velice jednoduché. Pro plné využití všech možností gnuplotu máme v Octave k dispozici "nízkoúrovňové funkce", díky kterým můžeme psát přímo příkazy gnuplotu nad daty z Octave.

 < 13.2 Vstupně výstupní funkce ve stylu jazyka C < > 14.1 2D grafy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz