Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup

14. Vykreslování

  14.1 2D grafy
  14.2 Speciální 2D grafy
  14.3 3D grafy
  14.4 Poznámky k vykresl.
  14.5 Více grafů na stránce
  14.6 Okno s více grafy
  14.7 Low-level grafy
  14.8 Interakce s GNUPLOT

15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

14.3 3D grafy

Třírozměrný grafický výstup Octave reprezentují jednoduché drátěné modely.

Funkce: mesh (x, y, z)
Graf daný maticemi x,y a maticí z, který odpovídá x-ovým a y-ovým souřadnicím.

Například:

x - řádkový vektor (délka 3)
y - řádkový vektor (délka 3)
z - matice 3x2


Výpis Octave

Typickým pro Octave je sombrero - matematická funkce známá z analýzy.

sombrero(30)

Výpis Octave

Funkce: [xx, yy, zz] = meshgrid (x, y, z)
Funkce: [xx, yy] = meshgrid (x, y)
Funkce: [xx, yy] = meshgrid (x)

x=y=linspace(-2*pi,2*pi,50);
[xx,yy]=meshgrid(x,y);
mesh(x,y,sin(xx)+cos(yy))


Výpis Octave

Funkce: meshdom (x, y)
Daný vektor x a y souřadnice, vrací dvě matice odpovídající x-ovým a y-ovým mesh souřadnicím.

Poznámka: tato funkce je poskytována jen vzhledem ke kompatibilitě se staršími verzemi Matlabu, místo ní můžete použít meshgrid.

 < 14.2 Speciální 2D grafy < > 14.4 Poznámky k vykreslování > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...