Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup

14. Vykreslování

  14.1 2D grafy
  14.2 Speciální 2D grafy
  14.3 3D grafy
  14.4 Poznámky k vykresl.
  14.5 Více grafů na stránce
  14.6 Okno s více grafy
  14.7 Low-level grafy
  14.8 Interakce s GNUPLOT

15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

14.2 Speciální 2D grafy

Pro vykreslování některých speciálních typů rovinných grafů můžeme v Octave sáhnout po funkcích na jejich vykreslování zvlášť určených. Zde je uveden seznam dostupných funkcí.

Funkce: bar (x, y)
Sloupcový graf.

bar(1:10)

Výpis Octave

Funkce: contour (z, n)
Funkce: contour (x, y, z, n)
Obrys třírozměrného prostoru.

Funkce: hist (y, x, norm)
Histogram.

hist([1 1 2 3 3 3 4], 2)

Výpis Octave

Funkce: loglog (args)
2D graf s logaritmickými osami.

Funkce: polar (theta, rho, fmt)


Funkce: semilogx (args)
2D graf s logaritmickým měřítkem na ose x.

Funkce: semilogy (args)
2D graf s logaritmickým měřítkem na ose y.

Funkce: stairs (x, y)
Schodový graf.

stairs(1:10,1:10)

Výpis Octave

Funkce: errorbar (x, y, ..., fmt ...)


errorbar(1:10,1:10)

Výpis Octave

Funkce: loglogerr (x, y, ey, fmt)
2D errorbar graf s logaritmickými osami.

 < 14.1 2D grafy < > 14.3 3D grafy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...