Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory

13. Vstup a výstup

  13.1 Základní vstup a výstup
    Terminálový výstup
    Terminálový vstup
    Souborový vstup a výstup
  13.2 Vst.-výst. fce ve stylu C

14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

13. Vstup a výstup

Jsou zde dvě rozdílné třídy vstupních a výstupních funkcích. První sada jsou modelové funkce dostupné v Matlabu. Druhá sada jsou modelové funkce standardního vstupu/výstupu známého z programovacího jazyka C a nabízí větší flexibilitu a kontrolu nad výstupem.

Když Octave běží v interaktivním módu, normálně posílá veškerý výstup, který je delší jak jedna stránka paging programu. Zabraňuje tak problému s obrovským množstvím dat na výstupu, které byste nestihli přečíst.


Zabudovaná proměnná: PAGER
Původní hodnota je "less", "more" nebo "pg" a závisí na tom, jaký program máte instalovaný.

Zabudovaná proměnná: page_screen_output
Pokud je tato hodnota nenulová, všechen výstup na obrazovku, který je delší jak jedna obrazovka je posílán skrze pager. Toto umožňuje prohlížet jednotlivé obrazovky. Původní hodnota je 1.

Zabudovaná proměnná: page_output_immediately
Pokud je hodnota této proměnné nenulová, Octave posílá výstup na pager okamžitě jakmile je dostupný. Jinak Octave výstup ukládá do vyrovnávací paměti a čeká až je z příkazového řádku požádán k vyčištění pageru. Původní hodnota je 0.

Zabudovaná funkce: fflush (fid)
Veškerý výstup uloží do fid a vyčistí jej. Je to užitečné k tomu, že pokud chcete číst něco ze vstupu, je první vhodné vyčistit standardní výstup. Tato funkce vrací 0, je li úspěšná.

 < 12.5 Skriptovací soubory < > 13.1 Základní vstup a výstup > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz